ŠKOLENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ CRYO XC ™

CRYO XC™ Anthracite Model

ŠKOLENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ CRYO XC ™

Při provozu naší kryosauny a ostatních kryoterapeutických zařízení, je nutné dodržovat několik bezpečnostních pokynů. Při extrémních teplotách, ke kterým dochází iv našich kryosaunách, totiž nedodržením pokynů může dojít k nehodám. Z tohoto důvodu ve společnosti CRYONiQ nabízíme našim klientům a zákazníkům podporu, aby byli profesionálně a podrobně obeznámeni s fungováním krosun. Po zaškolení získate certifikát, který vás nebo vašeho operátora kvalifikuje na používání našich kryosaun. Školení může trvat půl dne až celý den a dozvíte se při něm všechny důležité informace o provozu stroje, péče o klienty a opatřeních, která je třeba provést před a po proceduře.Primárním cílem našeho školení je zajistit, abyste vy nebo váš operátor získali veškeré informace a pokyny a mohli tak naplno a bezpečně využívat výhod kryoterapie. Školení může proběhnout ve vašem kryocentru nebo u nás na pobočce v Nových Zámcích. Klikněte sem.

PROVOZ

 • praktickou ukázku jak manipulovat s dusíkovými lahvemi
 • ukázku jak manipulovat s kryosaunou a správně ji nastavit

ZÁKAZNÍCI

 • školení, jak poskytnout klientům nejlepší servis
 • instrukce jak zkontrolovat stav klienta před procedurou
 • informovaný souhlas klienta

BEZPEČNOST A PROCEDURA

 • ochrana končatín počas procedúry
 • iinformácie o tom, ako dohliadať na klienta počas procedúry
 • školenie ako bezpečne a efektívne ukončiť procedúru

RADY A TIPY

 • školení jak postupovat v případě technických problémů
 • tipy pro efektivní a bezpečné používání kryosauny
CRYO LC Cryotherapy Machine

ŠKOLENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ LOKALIZOVANÉ JEDNOTKY PRO KRYOTERAPII

CRYO LC je zařízení používané pro lokální kryostimulaci.

CRYO LC se používá pro lokalizovanou kryoterapii. Jedná se o méně náročnou instalaci. I při koupi kryofenu získá náš klient školení technickým týmem CRYONiQ. Školení pro používání CRYO LC trvá půl dne. Během školení se klient seznámí s následujícími body:

 • manipulace s dusíkovými lahvemi a dewarovými nádobami
 • možnosti nastavení zařízení
 • praktické používání kryofenu
 • trénink jak postupovat v případě technických problémů

Podpora CRYONiQ

V případě jakýchkoli otázek týkajících se kontroly kvality, certifikace a standardů kvality nás kontaktujte na adrese support@cryoniq.cz