NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY OD UŽIVATELŮ KRYOSÁUN

ZÁKLADY CELOTELOVÉ KRYTOTERAPIE

Co je kryoterapie a jak funguje?

PŘED VSTUPEM

Pro koho je kryoterapie určena a jak se na proceduru připravit?

BĚHEM PROCEDURY

Zkušenosti s CRYO XC™

Výhody

Jaké jsou hlavní přínosy kryoterapie?

DALŠÍ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Různé

LOKÁLNÍ / BODOVÁ KRYOTERAPIE

Co je lokální kryoterapie a jak se používá?

ZÁKLADY CELOTELOVÉ KRYTOTERAPIE

1. CO JE CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE?

Celotělová kryoterapie je proces, při kterém je lidské tělo vystaveno extrémnímu chladu, nejčastěji se děje uvnitř kryosauny nebo kryokomory. Účelem celotělové kryoterapie je maximalizace možnosti rychlé a lepší reakce na zranění, zvýšení dlouhodobé kondice těla a pozitivní estetické účinky na pokožku. původně pochází z řeckých slov „cryo”, což znamená chlad a „terapie”, tedy léčba. Pozitivní účinky kryoterapie jsou využívány již stovky let, ale její absolutní potenciál byl objeven teprve nedávno.


Na základě studií o léčebných vlivech kryoterapie a bezpečnosti při aplikaci spolu s dlouholetými zkušenostmi můžeme nyní plně využít extrémních podmínek, kterých se dosahuje uvnitř kryosauny či kryokomory. Během procedury je tělo vystaveno extrémním teplotám, výsledkem čehož je dojem, že dochází k hypotermii (stavu, při kterém teplota jádra těla klesá pod normální úroveň 36,7 °C). Následně mozek spustí reakci, která chrání tělo před hypotermií, a to tak, že zužuje krevní cévy v periferních částech těla. Tento proces se označuje jako vazokonstrikce.
Jakmile skončí procedura a tělo si přivykne na běžné teplotní podmínky mimo kryosaunu, dochází k uvolnění cév a svalů a tím k jejich lepšímu prokrvení. Vznik podchlazení je nemožný, protože procedura trvá maximálně 3 minuty, což je limit potřebný ke spuštění pozitivních účinků. Celotělová kryoterapie urychluje zotavení zranění a přispívá ke zlepšení zdravotního stavu při některých onemocněních.
ČÍST VÍCE

2. JE CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE BEZPEČNÁ?

Procedura se provádí v kontrolovaném prostředí naší kryosauny a klienti jsou celou dobu monitorováni bezpečnostními opatřeními a vyškoleným personálem. Naše kryoterapeutická zařízení splňují normy ochrany zdraví a bezpečnosti v desítkách zemí, čehož důkazem je, že naše zařízení využívají klienti ve více než 30-ti různých zemích světa.


Všechna naše kryoterapeutická zařízení v naší nabídce splňují přísné evropské normy založené na značce CE. 90% použitých komponent vyhovuje UL, zbývajících 10% vyhovuje požadavkům CE. V místech, kde využívají naše zařízení, doporučujeme posouzení rizika (zejména při skladování a používání LN2), které se provede ještě před instalací zařízení, aby se zajistilo, že jsou splněny všechny předpisy.

Všichni provozovatelé kryoterapeutických zařízení musí dodržovat pokyny pro bezpečný provoz. V našich kryosaunách se denně provádí více než 10 000 procedur s perfektními bezpečnostními výsledky.

ČÍST VÍCE

3. PROČ POUŽÍVÁME KAPALNÝ DUSÍK (LN2), NENÍ ŠKODLIVÝ?

Dnes jsou téměř všechna kryogenní zařízení založená na chladící kapalině zvané tekutý dusík. Ten splňuje několik atributů, které z něj dělají ideální chladící kapalinu pro použití v kryozařízení. Prvním je jeho přítomnost v atmosféře (asi 77%), je ho tedy možné snadno získávat ze vzduchu stlačováním do kapalné formy, za druhé, kapalný stav dusíku umožňuje jeho snadné skladování.


Teplota varu je -196 °C, díky čemuž tekutý dusík rychle dosahuje extrémně nízkých teplot. Třetím důvodem je jeho distributorská dostupnost. Čtvrtý důvod jsou stávající pokyny týkající se bezpečnosti, aplikace a manipulace s tekutým dusíkem v praxi, které zajišťují bezpečné používání téměř za všech okolností. Proto je používání tekutého dusíku v extrémních teplotách bezpečné a zároveň snadné.
ČÍST VÍCE

PŘED VSTUPEM

1. JAKÁ RIZIKA JSOU SPOJENA S CELOTELOVOU KRYOTERAPIÍ?

Obecně platí, že kryoterapie je velmi bezpečná a dobře tolerovaná, zejména pokud je prováděna vyškoleným personálem. Nejčastější rizika spojená s kryoterapií lze nalézt na seznamu kontraindikací, největší rizika celotělové kryoterapie však souvisí s kardiovaskulárním systémem,


proto se pacientům s onemocněními srdce a cév doporučuje konzultace s lékařem. Další potenciální riziko souvisí se schopností ovlivnit krevní tlak, který se však za normálních okolností vrátí do běžného stavu hned po ukončení procedury. Další rizika zahrnují alergické reakce jako zarudnutí či popálení pokožky, jsou však velmi vzácné a možné pouze tehdy, pokud klient trpí onemocněním pokožky a případné skvrny či citlivá místa na těle jsou vystavena extrémním teplotám delší dobu (více než je doporučený časový limit procedury).
ČÍST VÍCE

2. PRO KOHO CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE NENÍ VHODNÁ?

Kontraindikace na celotělovou kryoterapii zahrnují: těhotenství, vysoký krevní tlak, nestabilní koronární syndrom, srdeční arytmii, všechna onemocnění kardiovaskulárního systému, srdeční implantáty, arteriální problémy,


hlubokou žilní trombózu, mozkové příhody, záchvaty, rakovinu, onemocnění močových cest, poruchy plic, nedostatek červených krvinek, infekce, alergii na chlad. Vstup klientů mladších 18 let vyžaduje předchozí souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Klientům doporučujeme konzultaci u svého lékaře, aby vyloučil jakékoli kontraindikace související se zdravotním stavem.

ČÍST VÍCE

3. KOMU JE CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE DOPORUČENA?

Celotělová kryoterapie je určena zejména pro sportovce a aktivní lidi, kteří hledají způsob jak posílit svaly a vhodný způsob regenerace. Kryoterapie je vhodná i pro klienty po úrazech, zraněních a lidi trpící trvalými chronickými bolestmi a záněty.


Kryoterapie se také využívá jako podpůrná terapie u lidí s cílem zhubnout a známé jsou také její kosmetické účinky na pokožku. Mnozí klienti používají celotělovou kryoterapii jako součást svého pooperačního zotavení a odstranění bolestí bez nežádoucích vedlejších účinků.
ČÍST VÍCE

4. JE CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE KOMFORTNÍ?

Procedury jsou vždy komfortní, i když velmi chladné. Nejdůležitějším aspektem je absolvování kryoterapie v bezpečném prostředí a zařízení s vyškoleným operátorem.


Jen tak pocítí klient všechny benefity kryoterapie bez jakéhokoli zranění či nepohodlí. Při procedurách v naší kryosauně působí na klienta suchý vzduch, proto jsou pohodlnější než procedury v zařízeních fungujících na bázi vlhkého vzduchu.
ČÍST VÍCE

BĚHEM PROCEDURY

1. JAKÉ OCHRANNÉ POMŮCKY SE POUŽÍVAJÍ BĚHEM PROCEDURY?

Operátoři CRYO XC™ poskytnou klientům suché ponožky, rukavice a ochrannou obuv. Mužům se během procedury doporučuje nosit spodní prádlo, dámy mohou mít na sobě v případě potřeby krátké kalhoty a tílko.


Během procedury ovšem klient nesmí mít na sobě žádné šperky.
ČÍST VÍCE

2. JAK FUNGUJE SAMOTNÝ KRYOTERAPEUTICKÝ PROCES?

Systém kryosauny transformuje kapalný dusík na extrémně chladnou páru, která vstupuje do kabiny s cílem snížit povrchovou teplotu pokožky klienta během 1,5 – 3 minut.


Receptory na pokožce rozpoznávají tuto extrémní změnu teploty a vysílají do mozku výstražný signál, který následně stimuluje obranné funkce těla a spustí uvolňování protizánětlivých látek a endorfinů do krevního oběhu. Účinky se začínají dostavovat hned poté, co klient opustí kryosaunu a tělo se vrátí do běžného stavu.
ČÍST VÍCE

3. CO CÍTÍ KLIENT PO PROCEDURU?

Během procedury je tělo stimulováno k uvolňování endorfinů, které tělo dobíjejí energií. Účinky každé kryoterapeutické procedury trvají přibližně 4 až 5 hodin.


Procedura může zmírnit bolest v kloubech a poškozených oblastech a klient může mimo jiné pociťovat i zlepšení spánkového režimu.
ČÍST VÍCE

4. MŮŽE FYZICKÁ AKTIVITA ZLEPŠIT EFEKT PROCEDURY?

Klientům se po proceduře doporučuje několikaminutová (10-15 min) fyzická aktivita (stacionární kolo, běžecký pás apod.), která vyvolá rychlejší proces vazodilatace, tedy rozšíření cév a následně lepší prokrvení těla a orgánů. po proceduře v ledové lázni.

5. JE POTŘEBA SE PŘED PROCEDUROU NEBO PO NĚJ OSPRCHOVAT?

Před procedurou ani po ní není nutné osprchovat se. Klienti zůstávají po celou dobu trvání procedury v suchém a čistém prostředí.

6. JAKÝ JE OPTIMÁLNÍ POČET PROCEDUR?

Počet procedur se liší v závislosti na očekávaných výsledcích, ale zkušenosti ukazují, že procedury přinášejí větší přínos, když jsou po sobě následující, například 5 až 10 procedur během jednoho týdne nebo dvou. Po překročení počátečního období většina klientů obvykle pokračuje v počtu jedna procedura týdně.

Výhody

BOJUJE SE ZÁPALY

Díky lékařským odborníkům dokážeme dnes lépe pochopit účinky kryoterapie na chronické záněty.


Díky lékařským odborníkům dokážeme dnes lépe pochopit účinky kryoterapie na chronické záněty. S rostoucím počtem studií byli totiž schopni identifikovat základní příčiny jejich vzniku. Celotělová kryoterapie se proto v některých případech využívá jako doplňková terapie ke zmírnění zánětu.
ČÍST VÍCE

METABOLISMUS

Základní princip celotělové kryoterapie spočívá v obranné reakci těla na extrémní chlad, což vyvolává dočasnou iluzi, že tělo se dostává do stavu podchlazení (hypotermie).


Tělo proto stále pracuje na zachování své vnitřní teploty. Tento proces následně startuje a zrychluje metabolismus a může tak mít pozitivní vliv na jeho fungování.
ČÍST VÍCE

SPORTOVNÍ TRÉNINK

V rámci sportovní přípravy se doporučují pravidelně opakované procedury, které snižují riziko vzniku zánětu, zlepšují kondici a přispívají k celkovému zvýšení energie těsně před tréninkem nebo sportovním výkonem.


Kryoterapie po tréninku zase přispívá k urychlení zotavování svalů a obnovuje hladinu energie po vysoce intenzivním tréninku.
ČÍST VÍCE

CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE A SPORTY

Celotělová kryoterapie je vhodná jak pro profesionální, tak i pro amatérské sportovce. Kryoterapie v různých formách se používá ve sportovním průmyslu po celá desetiletí a stále se těší oblibě.


V současnosti může kryoterapie poskytnout okamžitou a účinnou úlevu sportovcům, kteří při sportu utrpěli zranění nebo těm, kteří potřebují zůstat ve hře.
ČÍST VÍCE

DALŠÍ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. CO KDYŽ BÝVÁ ČASTO CHLADNĚ?

Pokud vám často bývá chladno a nejste zrovna fanouškem chladu, kryoterapie pro vás může představovat výzvu. Pravidelnými procedurami však zlepšíte svou citlivost na chlad a jeho snášenlivost. Během kryoterapie navíc extrémní chlad proniká jen přes povrch pokožky, takže se nedostává hlouběji do svalů. Po proceduře proto můžete pociťovat jemné chvění způsobené chladem.Vystavením celého těla extrémním teplotám pozitivně ovlivňuje krevní oběh.

2. MÔŽE KLIENT PRECHLADNÚŤ POČAS PROCEDÚRY?

Ne. Okamžitý vliv nízkých teplot během procedury snižuje pouze povrchovou teplotu těla a nemá negativní vliv na zdraví klienta. Naopak, kryoterapie působí tak, že tělo aktivuje do reakce, která vede k posílení imunitního systému a obecně snižuje frekvenci a intenzitu onemocnění.

3. MOHOU PODSTOUPIT PROCEDURU I OSOBY TRPÍCÍ KLAUSTROFOBIÍ?

Ano. Kryosauna CRYO XC je ideálním zařízením pro klienty trpící klaustrofobií, jelikož hlava klienta zůstává mimo kabinu, a tedy umožňuje klientovi a operátorovi spolu komunikovat během celé procedury.


Dveře kabiny se zavírají pouze pomocí magnetů, proto nemůže dojít k jejich uzamčení a operátor je zároveň přítomen během celé procedury, aby dohlížel na klientovo pohodlí.
ČÍST VÍCE

4. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI KRYOTERAPIÍ A LEDOVOU KOUPELEM?

Celotělová kryoterapie má za následek velmi odlišnou reakci těla, než je tomu v případě ledové koupele.


To způsobí, že mozek omezí průtok krve do končetin a udržuje většinu krve v jádru těla. Celotělová kryoterapie způsobuje, že tělo do krve uvolňuje protizánětlivé proteiny a endorfiny, což má za následek její nadměrné obohacení. V patnáctiminutové ledové lázni dochází k nahrnutí krve do končetin, což vede ke snížení teploty v celém těle.
ČÍST VÍCE

5. JAK SE MOHU SPOJIT S VAŠIMI KLIENTY?

Pokud byste se chtěli poradit s uživateli celotělové kryoterapie o jejích účincích nebo vybavení, navštivte naši referenční sekci nebo naši interaktivní mapu s kontaktními údaji našich zákazníků.

LOKÁLNÍ / BODOVÁ KRYOTERAPIE

CO JE LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE A JAK SE POUŽÍVÁ?

Lokální kryoterapie je určena pro krátkodobou lokální/bodovou léčbu specifických bodů na těle (obličej, klouby atd.). Využívá proud extrémně chladného vzduchu s teplotou od -110 °C do -150 °C.


Každá oblast je chladu vystavena v trvání přibližně 1 až 3 minut, přičemž běžná doba celé procedury je 10 až 15 minut.

V důsledku maximální teploty (do -150 °С) lokální kryoterapie vyžaduje zkušeného operátora, který dokáže dosáhnout potřebného stupně ochlazování v závislosti na vzdálenosti trysky k exponované kůži (každý centimetr proudu znamená zvýšení teploty o 50 až 80 °C) a průtok.

ČÍST VÍCE

VYUŽITÍ:

– Kosmetologie – chladivé masáže, odstraňuje celulitidu, bojuje proti akné, řeší problémy s lupy;
– Dermatologie – řešení problémů s psoriázou, ekzémem;


– Neuropatologie – bojuje proti zánětu a zmírňuje poškození nervových zakončení;
– Používané fyzioterapeuty a specialisty na regeneraci po sportovních aktivitách a při léčbě zranění;
– Může být použita k léčbě popálenin;
– Léčba po operacích;”
ČÍST VÍCE

ÚČINKY

– Léčba akutní a chronické bolesti, uvolnění křečí a záchvatů;
– Odstranění zánětu a vnitřní akumulace tekutin;


– Regulace svalového tonu;
– Zlepšení mobility;
– Posílení imunity;
– Zlepšení krevního oběhu;
– Regenerace tkáně;
ČÍST VÍCE

VÝHODY LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE

– Dlouhodobé účinky jako například zvýšený průtok krve v určitých oblastech těla, někdy okamžitě viditelné stahování kůže, intenzita léčby;
– Schopnost využívat léčbu s větším zaměřením na konkrétní část těla často ne tak efektivně přístupnou s jiným kryoterapeutickým zařízením;


– V některých případech může pomoci snížit nebo zcela odstranit potřebu mezikamentózní léčby;
– Léčba je pohodlná a nepředstavuje žádná rizika při obsluze kvalifikovanými operátory. Lokalizovaná nebo bodová kryoterapie nemá žádné vedlejší účinky (kromě klientů s alergií na chlad);
– Procedura trvá 10-15 minut a nevyžaduje rozsáhlou přípravu zařízení nebo klienta, což nabízí velkou flexibilitu;
ČÍST VÍCE

Podpora CRYONiQ

Potřebujete pomoc s něčím jiným?
Kontaktujte nás.