CRYO XC™ Anthracite Pressurized
CRYO XC™ Anthracite Non-Pressurized

INSTALACE CELOTELOVÉ KRYOSAUNY

Kryoterapie je léčba, která našla své uplatnění v mnoha oblastech jako je sport, zdraví, wellness či kosmetické využití. Využívají ji sportovci, soukromé osoby, lékaři, fyzioterapeuti a další specialisté na regeneraci.

Instalace kryoterapeutické komory nabízí příležitost poskytnout klientům nový typ léčby. Tak jako při každé jiné formě léčby, tak i při kryoterapii je nutno dodržovat bezpečnostní pravidla.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO INSTALACI KRYOSAUNY?

První podmínkou je instalace kryogenní komory v dostatečně velké místnosti. Ta musí splňovat kritéria pro umístění celotělové kryokomory. Doporučená podlahová plocha je 15 – 20 metrů čtverečních.

Samotná kryosauna Cryo XC™ je velmi univerzální a vhodná do většiny typů místností, neboť v rozloženém stavu je možné ji přenést i přes dveře o šířce 60 cm, což z ní činí jedinečné zařízení. Je však plněna dusíkovými láhvemi, takže je při výběru vhodné místnosti třeba zvážit i nutnost průchodu pro dusíkové láhve.

Naše kryosauna pracuje s kvapalným dusíkem, což je plyn stlačený do kapalné formy. Dusík v plynném skupenství je netoxický a je primární složkou vzduchu, který dýcháme. Přestože koncentrace dusíku ve vzduchu překročí určitou hranici (pod 19% v okolním ovzduší), existuje zvýšené riziko hypoxie (stav, při kterém dochází k nedostatku kyslíku). To může vést k závratím a v jistých případech ik mdlobám. Proto do našich zařízení instalujeme několik bezpečnostních prvků. Abychom umožnili vývod dusíku z kabiny, nezbytný je vhodný ventilační systém nebo vývod přes stěnu.

Aby byla zajištěna maximální bezpečnost v místnosti s kryozařízením, je nutné nainstalovat systém obnovy vzduchu. Prostor musí být také vybaven kyslíkovým senzorem pro signalizaci úrovně kyslíku. Pokud dojde k překročení přednastavené úrovně, alarm se vypne a aktivuje se ventilační systém tak, aby zajistil, že místnost bude bezpečná.

Stainless steel pressurized tanks for storage of liquid nitrogen
Transfer Hose
Liquid nitrogen vessel

Podpora CRYONiQ

V případě jakýchkoli otázek týkajících se kontroly kvality, certifikace a standardů kvality nás kontaktujte na adrese support@cryoniq.cz